Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO BOHOMOSS

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym umieszczonym w następującej domenie: www.bohomoss.com zwanego dalej „Sklepem”, a także zasady ochrony danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi.
  2. Administratorem Sklepu internetowego Bohomoss jest Paulina Patrzałek i Jolanta Łopatko, prowadzące spółkę cywilną pod firmą Bohomoss Patrzałek & Łopatko S.C. (dalej: Bohomoss) z siedzibą ul. Technologiczna 46, 35-213 Rzeszów, NIP: 6551976071, REGON 380016920, adres e-mail: contact@bohomoss.com . Adres do doręczeń: ul. Technologiczna 46, 35-213 Rzeszów.
  3. Sklep internetowy umieszczony pod adresem www.bohomoss.com, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).
  4. Regulaminowi podlega sprzedaż towarów i usług świadczone w Serwisie.
  5. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Sklepu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet. Korzystanie przez Zamawiającego z niektórych Usług udostępnianych w Sklepie, w szczególności z Usług dostępnych tylko w przypadku Rejestracji wymaga dostępu do poczty elektronicznej (email).
  6. Zamawiający przed rozpoczęciem zakupów w Sklepie są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Dokonanie zakupu w Sklepie lub rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku zakupów w Sklepie, Zamawiający poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy kupna-sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
  7. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony Sklepu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  8. Każdy Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania ze Sklepu.
  9. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie www.bohomoss.com w zakładce Regulamin. 10 Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a Bohomoss Paulina Patrzałek & Jolanta Łopatko S.C. 11 Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 • ZASADY ZAKUPÓW
  1. Sklep znajdujący się pod adresem www.bohomoss.com służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Warunkiem niezbędnym do prawidłowej realizacji dokonanych zakupów jest zgodne ze stanem rzeczywistym wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.bohomoss.com, określenie formy płatności i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „ Realizuj zamówienie”.
  4. Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
  5. Zamawiający po umieszczeniu określonego produktu lub produktów w wirtualnym koszyku powinien dokonać wypełnienie formularza zamówienia z danymi niezbędnymi do realizacji w/w zamówienia.
  6. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Bohomoss.
  7. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 Poz. 827 ), i akceptuje jego postanowienia.
  8. Sklep Internetowy Bohomoss przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku, z tym że, zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Wydanie Zamawiającemu produktu nastąpi niezwłocznie, nie później, niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
  9. W przypadku jedynie częściowej kompletacji zamówienia gdy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne (z powodu braku dostępności towaru lub oczekiwaniu na jego wykonanie, itp.) Zamawiający otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i od jego decyzji zależy czy Sklep ma anulować całe zamówienie, czy realizować je w części w danej chwili możliwej. W zależności od decyzji podjętej przez Zamawiającego Sklep potwierdzi elektronicznie lub telefonicznie całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie częściowej realizacji. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej realizacji zamówienia w przeciągu 7 dni, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym klient zostanie powiadomiony.
  10. Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata
  11. Ceny podawane w Sklepie Bohomoss są cenami w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT, którego stawkę określają obowiązujące przepisy podatkowe. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
  12. Sklep Bohomoss, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
  13. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Zamawiającego. Faktura zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany w formularzu zamówienia w formacie .pdf do samodzielnego wydruku.
 • PŁATNOŚCI I CENY

  1. Sklep rozpocznie realizację zamówienia po jego opłaceniu przez Zamawiającego, lub po wybraniu w formularzu zamówienia dostawy towaru za pobraniem.
  2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Sklep każdorazowo określa w formularzu zamówienia na podstawie zsumowania ceny produktu lub produktów i wybranej przez Zamawiającego sposobu wysyłki zamówienia.
  3. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem:
   • Przelewu elektronicznego , na numer konta bankowego: 09 1050 1429 1000 0092 7064 5410, którego właścicielem jest BOHOMOSS Patrzałek & Łopatko s.c. , Ul. Technologiczna 46, 35-213 Rzeszów
   • Bezpiecznego systemu płatności elektronicznej PayU.pl, obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324), ul. Marcelińska 90, KRS nr 0000478681, NIP: 527-270-17-13, REGON: 146896842;
   • Bezpiecznego systemu płatności elektronicznej PayPal obsługiwanego przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) Nr rejestru: B00000351;
   • Gotówką – płatność przy odbiorze – do rąk pracownika firmy spedycyjnej przy odbiorze towaru lub do rąk pracownika Poczty Polskiej.
  4. Sklep Bohomoss udostępnia Zamawiającemu odpowiedni formularz transakcji. W razie wniesienia przez Zamawiającego opłaty w wysokości wyższej niż określona w formularzu zamówienia, Sklep zwraca nadwyżkę Zamawiającemu.
 • FORMA DOSTAWY TOWARÓW

  1. Zamawiający w formularzu zamówienia może wybrać następujące formy dostawy towarów; ▪ dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
  2. Proces potwierdzenia złożonego zamówienia polega na sprawdzeniu przez pracowników Bohomoss kompletności wysłanych danych, skontaktowaniu się za pomocą środków elektronicznych lub telefonicznych z Zamawiającym celem potwierdzenia danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.
  3. Jeśli informacje złożone przez Zamawiającego wystarczają do realizacji zamówienia, zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail o ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia.
  4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie.
  5. Częściowo wypełniony formularz zamówienia (w szczególności błędny adres e-mail, numer telefonu), będzie odrzucony, gdy transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym. (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki).
  6. W momencie odrzucenia zamówienia nastąpi anulowanie zamówienia, a dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych Sklepu.
  7. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość email informującą o tym fakcie oraz o formie realizowanej wysyłki i numerze zamówienia.
  8. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.TABELA KOSZTÓW

Forma wysyłki Przelew (zł brutto) Za pobraniem (zł brutto) Przewidywany czas
dostarczenia paczki
Kurier DPD 15 18 2-5 dni roboczych
Poczta Polska
Paczka zagraniczna
30 - 2-7 dni roboczych

 

 • V REKLAMACJE

  1. W przypadku znalezienia przez Zamawiającego w towarze wad, Sklep zaleca odesłanie zakupionego towaru na adres: BOHOMOSS, ul. 3 Maja 4, 28-130 Stopnica.
  2. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  3. Do towaru zwracanego w ramach procedury reklamacyjnej należy dołączyć „Wniosek o uznanie reklamacji” oraz dowód zakupu towaru w postaci paragonu lub faktury. W przypadku braku dowodu zakupu należy wskazać inne dowody potwierdzające zakup towaru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
  4. Bohomoss rozpatruje reklamacje najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania na w/w adres przesyłki z reklamowanym produktem. Sklep dołoży wszelkich starań, żeby w terminie 14 dni Klient został powiadomiony o wyniku reklamacji.
  5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje dostępne w sklepie towary.
 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie (odbioru przesyłki) odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór znajduje się na stronie www.bohomoss.com, z tym, że Klient może sam sformułować oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  2. Sklep Bohomoss zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Zamawiającemu dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy. Zwrotowi nie będą podlegać dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Bohomoss. Zwrot kosztów nastąpi w taki sam sposób płatności, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na inny sposób.
  3. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić towar w terminie 14 dni od przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zwrotu towaru w terminie, Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania.
  4. Zamawiający odstępując od Umowy, poniesie wszelkie koszty odesłania towaru do Sklepu Bohomoss. Forma wysyłki: Przelew (15 zł brutto), za pobraniem (18 zł brutto) - przewidywany czas dostarczenia paczki: Kurier DPD: 2-5 dni roboczych, (Poczta Polska - paczka zagraniczna 30 zł) przewidywany czas doręczenia - 2-7 dni roboczych.
  5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zamawiający każdorazowo zostanie poinformowany o wstrzymaniu zwrotu płatności.
  6. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku zwrotu towaru w stanie uniemożliwiającym jego dalszą odsprzedaż, czyli towaru, który utracił dla Sprzedawcy jakąkolwiek wartość, Sprzedawca odmówi zwrotu płatności otrzymanej od Zamawiającego, pokrywając w ten sposób szkodę jakiej doznał.

  7. ADRES ZWROTU
  8. BOHOMOSS, ul. 3 Maja 4, 28-130 Stopnica

 • OCHRONA DANYCH

  1. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W przypadku zamówienia więcej niż jednej sztuki towaru, istnieje możliwość realizacji częściami zamówienia, po kilka sztuk rzeczy do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz. Powyższe zmiany i ich skutki prawne ocenia się na podstawie Prawa cywilnego.
  2. Niniejszym Regulaminem został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.
  3. Sklep Bohomoss ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych dotyczących Usługodawcy określonych w Regulaminie, ani zmiana adresu redakcji Serwisu - nie stanowi zmiany Regulaminu.
  4. Sklep Bohomoss nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania ze Sklepu przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie Hasła lub Loginu do Konta, ujawnianie danych osobowych.
  5. PLIKI COOKIES Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności

 

Regulamin wchodzi w życie dnia 05.06.2018r.

Dołącz do klubu sms
Zyskujesz:
Dostęp do najlepszych
promocji
Informacje o promocjach
Zapisz się
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel