POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO BOHOMOSS

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Paulina Patrzałek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Bohomoss” (dalej: „Bohomoss”) z siedzibą ul. Plac Józefa Piłsudskiego 12, 28-130, Stopnica, NIP: 6551972357, REGON 360728033, adres e-mail: contact@bohomoss.com, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Adres do doręczeń: Plac Józefa Piłsudskiego 12, 28-130 Stopnica– właściciel i administrator szanuje prawo użytkowników korzystających z usług Sklepu Bohomoss (dalej: „Użytkownicy”) do ochrony ich prywatności.
 2. Bohomoss dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.
 3. Sklep Bohomoss posługuje się przy tym środkami i rozwiązaniami technicznymi służącymi zapobieganiu ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę prywatności Użytkowników.
 4. Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez Bohomoss jako ich administratora zgłaszany jest Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 5. Polityka prywatności określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach, w tym ich danych osobowych.

II. DANE ZBIERANE I WYKORZYSTYWANE PRZEZ BOHOMOSS DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW:

 1. Dane osobowe Użytkowników:

  Bohomoss prowadząc Sklep internetowy świadczy za jego pośrednictwem sprzedaż towarów, o których mowa w Regulaminie korzystania ze Sklepu (dalej: „Regulamin”) zbiera i przetwarza dane dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Zamawiających będących osobami fizycznymi, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji zamówień i usług, wskazanych na stronach Sklepu. Może być niezbędne podanie przez Użytkownika w szczególności następujących dotyczących go danych:

  • nazwisko i imiona Zamawiającego;
  • numer NIP;
  • adres zamieszkania lub pobytu;
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer telefonu;
  • data urodzenia.

  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak może być konieczne do korzystania ze sklepu internetowego, w tym rejestracji i założenia konta przez Zamawiającego (gdy jest to wymagane zgodnie z Regulaminem), a także do składania zamówień.

 2. Pliki cookies
  • Sklep Bohomoss może używać plików cookies kiedy użytkownik odwiedza stronę www.
  • Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronie www.bohomoss.com są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na którym umieszczona jest strona www.bohomoss.com na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.
  • Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych podstron Sklepu.
  • Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania strony internetowej Sklepu Bohomoss do preferencji Użytkownika oraz poprawy korzystania z niej na podstawie utworzonych statystyk pomagających ulepszać stronę, jej strukturę i zawartość, a także utrzymania sesji Użytkownika;
  • Strona www.bohomoss.com używa dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w komputerze, tablecie, telefonie Użytkownika do czasu zakończenia sesji, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w komputerze, tablecie, telefonie Użytkownika przez czas ustalony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają producenci przeglądarek internetowych.
  • Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików cookies, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Bohomoss.

III. ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerze hostingowym, na którym umieszczona jest strona sklepu Bohomoss, są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez Bohomoss, właściciela Sklepu.
 2. Dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym/256-bitowym.

IV. DOSTĘP UŻYTKOWNIKA DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, ICH POPRAWIENIA I USUNIĘCIA.

 1. W Sklepie Bohomoss dostępna jest po zalogowaniu strona „Twoje konto”, za pomocą której Użytkownik zarejestrowany w Sklepie ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia z prowadzonego przez Bohomoss zbioru. Usunięcie z bazy danych informacji o Użytkowniku, z zachowaniem dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami księgowymi prawa polskiego, jak również z zastrzeżeniami zawartymi w Regulaminie, jest możliwe po przesłaniu wiadomości elektronicznej na adres e-mail określony w części I ust. 1.
 2. Bohomoss może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika w szczególności, jeżeli Użytkownik nie spłacił wszystkich należności wobec Bohomoss z tytułu sprzedaży towarów lub gdy Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 3. Bohomoss może udostępniać dane Użytkownika podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Użytkownika wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.

V. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW INNYM PODMIOTOM.

 1. Bohomoss gromadzi dane Użytkowników przede wszystkim w celu realizacji zamówień i nie udostępnia ich podmiotom trzecim.
 2. Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych, a także przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, jest uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika, która może być cofnięta. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do zrezygnowania z otrzymywania wysyłanych przez Bohomoss listów elektronicznych.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Bohomoss może przechowywać korespondencję elektroniczną i tradycyjną skierowaną do Użytkownika, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Sklep. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie złożonych zamówień, w tym również tych zrealizowanych (np. prośba o wyrażenie opinii o realizacji zamówienia i jakości obsługi).

VII. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Bohomoss zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. Obowiązująca jest w stosunku do Użytkowników aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronach Sklepi internetowego Bohomoss.

Polityka prywatności wchodzi w życie dnia 13.09.2016r.